امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
6,200
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
100,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

بی گمان مهمترین راه دستیابی به احکام و آموزه های دینی بعد از قرآن کریم سنت پیامبر و ائمه (ع) است که در میان هزاران حدیث در کتب متعدد روایی گزارش شده است. با توجه به این که دشمنان اسلام و اهل بیت )ع( روایات فراوانی را جعل کردند تا راه حق را مشوّه سازند، استفاده از این گنجینۀ پربها نیازمند طی مقدماتی است که یکی از آنها اطمینان به وثاقت راویان حدیث است تا نسبت به صدور روایت از معصوم(ع)اطمینان کافی به دست آید. از این رو باید تمام کسانی که در سلسلۀ ناقلان احادیث قرار دارند بررسی شوند تا حدیث صحیح از غیر صحیح باز شناخته شود. علم رجال متکفل این امر مهم است و بر هر مجتهد، مفسر و حدیث پژوهی است که اطلاع کافی دربارۀ رجال و راویان حدیث به دست آورد. بنابراین گزاف نخواهد بود اگر علم رجال را از مهمترین علوم اسلامی بشماریم که کم و بیش در تمام شاخه های علوم حدیثی نقش کلیدی دارد و مقدمه ای برای دستیابی به علوم اهل بیت و روایات معصومین(ع) به حساب می آید.

سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
432
کنگره :
BP114‬‭/د8آ5 1395‬
دیویی :
297/264‬‬
کتابشناسی ملی :
4420897
شابک :
978-600-7044-21-6‬‬

کتاب های مشابه آشنایی با اصول علم رجال