کتاب استبداد الهی pdf

سرگذشت «ساونارولا» کشیشی بدعاقبت!

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
21,000
نظر شما چیست؟
این کتاب، به ظاهر، زندگی نامه ی یه کشیش ایتالیایی به نام ساوونارولا است که بعضی او را یک متحجر مذهبی می دانند و برخی دیگر او را به عنوان شروع کننده ی عصر اصلاحات و «جدایی دین از سیاست» در اروپا، میشناسند، شخصی که در ابتدا بسیار متحجر هست و در نهایت مقابل پاپ ایستاده و به عنوان «مُرتد» آتش زده می شود. اما در باطن، این کتاب به شرایط اجتماعی و سیاسی حکومت دینی در جوامع می پردازد و سود و مضرات آن را بیان می کند که این، خود، در جامعه ی امروز ما بحث روز بوده و در موردش حرف و حدیث بسیار است.
آقای دکتر ضیاءالدین ضیایی (نویسنده ی کتاب) می گوید:
"امروزها که مقوله ی دین، دینداری، دین ستیزی، قرائت صحیح از دین و امثالهم باب روز شده و هرکس به ظنّ خود اجازه ی اظهارنظر درباره ی این وادی بی نهایت را بخود می دهد و در روزگاری که هرگونه سؤال ساده (تا چه رسد به انتقاد سازنده) درباره ی برخی از احکام و دستورات دینی و بعضی از روحانیون نوعی دین ستیزی تلقی می شود و عامل آن مرتد شناخته می شود ـ واقعاً فرقی هم ندارد که کدام دین باشد ـ برایم جالب بود درباره ی این چهره ی ( به اصطلاح) روحانی و تاریخی تحقیق کنم."
صفحات کتاب :
272
کنگره :
‫‬‮‭DG537/8‭‬ /س2‫‬‮‭ض9 1395
دیویی :
‫‬‮‭945/05
کتابشناسی ملی :
4281170
شابک :
‫‬978-600-8137-22-1‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه استبداد الهی