شهدا - لیست آثار

حاج قاسم سلام

مجید سانکهن

37,000 29,230 تومان

حسین پسر غلامحسین

مهری پورمنعمی

از 10,000 تا 26,000 از 10,000 تا 20,540 تومان

حلوای عروسی

فاطمه دانشور جلیل

17,000 13,430 تومان

خدای خوب ابراهیم

گروه شهید ابراهیم هادی

از 3,800 تا 9,500 از 3,800 تا 7,505 تومان

زیر تیغ

علی اکبر مزدآبادی

20,000 15,800 تومان

سربلند

محمدعلی جعفری

45,000 35,550 تومان

سلام بر ابراهیم (جلد اول)

گروه نویسندگان

از 0 تا 22,000 از 0 تا 17,380 تومان

سلام بر ابراهیم (جلد دوم)

گروه نویسندگان

از 7,000 تا 22,000 از 7,000 تا 17,380 تومان

شهد فروش

سیدعلیرضا مهرداد

از 4,000 تا 23,000 از 4,000 تا 18,170 تومان

صد و هفتاد و ششمین غواص

محمدرضا یزدیان

از 7,000 تا 29,500 از 7,000 تا 23,305 تومان

عابدان کهنز

مجید رستگار

8,000 6,320 تومان

عارفانه

گروه نویسندگان

از 3,000 تا 11,000 از 3,000 تا 8,690 تومان

علمدار

شهید ابراهیم هادی

از 4,700 تا 15,000 از 4,700 تا 11,850 تومان

قرار بی قرار

فاطمه سادات افقه

28,000 22,120 تومان

قصه دلبری

محمدعلی جعفری

20,000 15,800 تومان

کتاب ر

مریم برادران

45,000 35,550 تومان

مجید بربری

خدابخش دهقی

18,000 14,220 تومان

مسافر کربلا

گروه نویسندگان

از 2,200 تا 9,000 از 2,200 تا 7,110 تومان

مصطفی و مرتضی

علی اکبری مزدآبادی

27,000 21,330 تومان

مهمان خدا

گروه نویسندگان

از 2,000 تا 9,000 از 2,000 تا 7,110 تومان

نگین تخریب

مجید جعفرآبادی

از 2,500 تا 19,000 از 2,500 تا 15,010 تومان

همت- نیمه ی پنهان ماه 2

حبیبه جعفریان

از 3,600 تا 6,000 از 3,600 تا 4,740 تومان

شهید مهدی باکری

مریم برادران

7,500 5,925 تومان

دوربین بابا

محمدصادق خدایی

2,500 تومان