طنز - لیست آثار

همینه

کورش علیانی

از 5,000 تا 12,000 تومان

براده ها

سوره مهر

3,000 تومان

کلینیک حیوانات

سوره مهر

از 3,500 تا 5,000 تومان

کافه خنده

سوره مهر

از 4,000 تا 9,000 تومان