شهید حاج قاسم سلیمانی

موضوعات و حوزه فعالیت نشر شهید حاج قاسم سلیمانی

نشر شهید حاج قاسم سلیمانی در زمینه حفظ و نشر آثار شهدای استان کرمان  در حال فعالیت است.

 

کتاب های انتشارات شهید حاج قاسم سلیمانی

از مهمترین و معروف ترین کتاب های انتشارات شهید حاج قاسم سلیمانی می توان به: «حسین پسر غلامحسین»، «هزار و دوازدهمین نفر»، «مکتب حاج قاسم»، «قهرمانی به نام قاسم»، «شیرها در بند نمی مانند» و... اشاره کرد.

بیشتر