امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,100
نظر شما چیست؟
رمان« آتش زیر‌خاکستر» نوشته‌ی مسعود دیه‌جی,کاری‌از‌کارگاه قصه‌ورمان مرکز‌آفرینش‌‌های ادبی حوزه هنری,توسط انتشارات سوره مهر منتشر‌شد.
به‌گزارش روابط عمومی‌انتشارات سوره مهر آتش زیر‌خاکستر شرح دلاوریهای مردمان این سرزمین در سالهایی است‌که‌‌کشور ما جولانگاه تاخت وتاز قدرت‌های استعماری روس وانگلیس بود و خوجه‌محمد,سردار,احسان و... نمونه‌هایی از‌دلیران‌ترکمن‌صحرا هستند‌که‌دست از‌جان شسته‌,به مقابله‌با‌ سالداتها (سربازان‌روس) می‌پردازند.
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1994-6
صفحات کتاب :
110
کنگره :
‫‬‭PIR8223/ی4562‫‬‭آ43 1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1803059
شابک :
978-600-5502-09-1

کتاب های مشابه آتش زیر خاکستر