خرید و دانلود کتاب داستان های موضوعی

چهل موضوع، 339 داستان

امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,000
نظر شما چیست؟
یکی از ابزارهای پیام رسانی به دیگران ـ که بر اثر شیرینی و جذابیت ویژه ای که دارد مورد توجه همگان است ـ داستان و حکایت های عبرت آموز است . داستان برای همه قابل فهم است و از سختی استدلال ها می کاهد و ذهن را برای پذیرش مطالب علمی هموار می سازد و قلب را برای باور نمودن نکته های بسیاری آماده می گرداند .
اثرگذاری داستان ها بر روان انسان ها از دیر زمان شناخته شده و مورد توجه بزرگان دین نیز بوده و به همین دلیل کتاب هایی که بوسیله بزرگان این مرز و بوم با موضوع های داستانی به نگارش در آمده است بسیار زیاد است .
مطالعه داستان ها ، حضور در تاریخ گذشته و به دست آوردن تجربه های آنهاست. داستان ها از زشتی ها و زیبایی ها، از عوامل شکست و راه های پیروزی، و از چگونگی بهره بردن از عمر آدمی به ما ...
صفحات کتاب :
290
کنگره :
‏‫‬‭BP9‏‫‬‭‭/س‌7د2
دیویی :
‏‫‬‭297/68
کتابشناسی ملی :
1032330
شابک :
978-964-8654-20-2
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه داستان های موضوعی

با موفقیت اضافه شد
0