امتیاز
5 / 4.7
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 24,050
نظر شما چیست؟
تحقیقی در باب مطالعه نشانه ها که در آن به توصیفی فراگیر از بعضی مفاهیم کلیدی در نشانه شناسی انسانی با تأکید برنشانه شناسی ساختارگرا برای کسانی که مایلند این رشته را در تحلیل های متنی به کار گیرند ترجمه و منتشر شده است.

اغلب کتاب هایی که تاکنون درباره نشانه شناسی نوشته و یا ترجمه شدند، یک مشکل مشترک دارند؛ متاسفانه بسیار گیج کننده و مبهم بوده اند و علاقه مندان به این موضوع را دچار سردرگمی کرده اند. مهدی پارسا به همین دلیل سراغ کتاب دانیل چندلر رفته و با آگاهی از نثر روان و فهم آسانی که کتاب از نشانه شناسی ارایه می دهد، آن را به فارسی برگردانده است.

نشانه شناسی رشته ای بسیار گسترده و جامع است و هیچ خوانشی از آن نمی تواند ادعای فراگیری و جامعیت داشته باشد؛ از همین رو نویسنده کتاب سعی کرده با ارایه مفاهیم کلیدی این علم و تاکید بر نشانه شناسی ساختار گرا، درک کلی را از این موضوع به مخاطب ارایه دهد. تاکید نویسنده بر نشانه شناسی ساختارگرا باعث شده تا کتاب برای کسانی که می خواهند از نشانه شناسی در تحلیل های متنی استفاده کنند، بسیار مفید باشد. در واقع، این کتاب برای کسانی به نگارش درآمده که دوست دارند نظام های نشانه ای را بشناسند و بدانند که معنا چگونه ساخته و واقعیت چگونه بازنمایی می شوند.

چندلر در این کتاب می کوشد تا از نشانه شناسی به عنوان رویکری به ارتباطات که بر معنا و تفسیر تاکید دارد، یاد کند و با بررسی الگوی ارتباطی مبتنی بر انتقال معنا، آن را به چالش بکشد و به مخاطبش بگوید که نشانه ها صرفا معنا را حمل نمی کنند، بلکه یک رسانه هستند که معنا در آن ساخته می شود...
دیویی :
‏‫‬‭302/2
کتابشناسی ملی :
3993852
شابک :
‏‫ ‏‫‭ 978-044-506-236-8‏‬
سال نشر :
1394
شابک دیجیتال :
978-600-03-2658-6
صفحات کتاب :
351
کنگره :
‏‫‬‭P99‏‫‬‭‭/چ‌9م‌2 1394

کتاب های مشابه مبانی نشانه شناسی

با موفقیت اضافه شد
0