نظر شما چیست؟
اخلاق از جمله بخش های فلسفه است که هم از جهت نظری و هم از جهت علمی در خور توجه خاص است. نگاه" دکارت" به مسأله اخلاق نیز نگاهی است ویژه که تأمل در آن و پرداختن بدان حائز اهمیت است.
در این مقاله نظر "دکارت" در مورد شأن علمی اخلاق ، از موضعی دیگر ، مورد بررسی قرار می گیرد و سابقه این دیدگاه، در تفکر غربی تا زمان " ارسطو" دنبال می شود...
دیویی :
‏‫‭194
کتابشناسی ملی :
‎2‎3‎0‎6‎9‎3‎0
شابک :
978-964-439-510-9
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
538
کنگره :
B1863‭‬ /ف2‏‫‭‭ص2 1390

کتاب های مشابه فلسفه دکارت