کتاب دعای ندبه : زندگی در فردایی نورانی pdf رایگان

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
دعای ندبه؛ متذکر جریان نورانی تاریخ است که از حضرت آدم(ع) شروع شده و از طریق سایر انبیاء(علیها السلام) همواره تاریخ را درمی‌نَوَردد و جلو می‌رود، و معتقدان به این جریانِ نورانی را از مهلکه‌های ظلمات روزگارشان رهایی می‌بخشد. در مقابل این جریان نورانی، جریانی است که همواره گرفتار ظلمات زمانة خود است و نه‌تنها از آن غافلة بزرگ که نهایتی بس نورانی دارد عقب می‌افتد بلکه گرفتار پوچی و بی‌ثمری خواهد شد...
صفحات کتاب :
251
کنگره :
‫‬‭BP269/70422‫‬‭ط18 1389
دیویی :
‫‬‭297/774
کتابشناسی ملی :
1061431
شابک :
978-964-2609-03-1
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه دعای ندبه : زندگی در فردایی نورانی