امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
ت 8,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب مرد قورباغه ای

کتاب مرد قورباغه ای اثر فرخنده حق شنو تصویرگری وحید خاتمی توسط به نشر منتشر شده است. این کتاب برای رده سنی کودک و نوجوان نوشته شده است.

بخشی از متن کتاب مرد قورباغه ای

بعدازظهر ناهارنخورده جلوی در بیمارستان ایستاده بودم. خیلی زودتر از خانم دکتر رسیده بودم. تنها کفش پاشنه بلند آلما را پوشیده بودم. می خواستم بزرگ تر نشان داده شوم. هرچند خانم دکتر خوب می دانست که من چند سال دارم و به مسئول بیمارستان هم گفته بود. خانم دکتر رأس ساعتی که قرار داشتیم، آمد و همین که مرا جلوی درِ بیمارستان دید، لبخندی زد و گفت: « آخر کار خودت رو کردی؟ »

چیزی نگفتم. دستم را گرفت و با هم رفتیم داخل بیمارستان. وارد اتاقش که شدیم، گفت: «لباس که پوشیدم، با هم می ریم اتاق رئیس پرستاری. »

همان طور که لباس می پوشید، گفت: «هنوز سرِ بهیار ها و پرستارها شلوغه. اونایی که منتقل شدن به بیمارستان هایی که مجروح و زخمی داشتن، برنگشتن. اینا هم که موندن، نمی دونن چطور به دارو و غذا و نظافت این همه بچه برسن. »

درِ اتاقش را باز کرد. آمدیم بیرون. دلشوره داشتم. روپوش سفید به خانم دکتر می آمد. گفت: «خب، بریم. » خودش جلو رفت و من دنبالش.

بیشتر
کنگره :
PIR۸۳۴۱‭‬ ‭/ق۵‏‫‬‭‏‫‭م۴ ۱۳۹۷
دیویی :
۸‮فا‬۳/۶۲[ج]
کتابشناسی ملی :
5373304
شابک :
978-964-02-2783-1
سال نشر :
1397
صفحات کتاب :
104

کتاب های مشابه مرد قورباغه ای

با موفقیت اضافه شد
0