امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000
نظر شما چیست؟
کتاب امام گردان، مشتمل بر خاطرات و یادداشت های عرفانی طلبه شهید «محمدعلی ملک« فرمانده گردان پیاده است. در بخشی از کتاب نیز یادداشت های خود شهید بدون دخل و تصرف آمده است.

«کودک قرن آباد»، «انقلاب سرک می کشد»، «پروانه شمع»، «هجرت به شهر علم»، «خنجر از پشت مزن»، «سفر به سرزمین نی ها»، «رسم امیر»، «لحظه های فراقت»، «رسم عشق بازی» و ... عنوان های موضوعی بخش های مختلف این کتاب هستند.

گزیده ای از کتاب امام گردان:
بعثی ها را می کشت. اما اسرای مسلمان را دوست داشت. در چنگوله بلندگو به دست می گرفت و به عراقی ها پیام عربی می داد که بیایند و تسلیم برادران مسلمانشان شوند.
نیمه شب دیدم یازده عراقی آمدند و اسیر شدند. آن ها می گفتند: «اَنا مُسلم؛ اَنا مُسلم.»

با تخته، اسب های چوبی می ساختیم و بازی می کردیم. با گِل گوسفند می ساختیم. اسباب بازی هایمان دست ساز خودمان بود. من بودم، حسینعلی دبّاغ، عباس، علی اکبر و محمدعلی. همه بچّه محل بودیم، هم فامیل...
صفحات کتاب :
374

کتاب های مشابه امام گردان