امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر حاصل چندین سال تحقیق، و آموزش هایی است که مؤلف کتاب تجربه نموده و همینطور ایده ها و راهبردهای کلیدی من پس از مطالعه کتاب ها و استفاده از اینترنت و برنامه های تلویزیون و تجربیاتی که روی غذاها و شیرینی ها انجام داده و با توضیحات کامل در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.
کتابشناسی ملی :
1317846
شابک :
978-964-7722-56-8
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
520
کنگره :
‏‫TX۷۲۵‭ /آ۱‭‭‏‫‬‭ح۱۶ ۱۳۸۸
دیویی :
‏‫‬‭۶۴۱/۵

کتاب های مشابه دائرة المعارف آشپزی یاس