امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 18,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
نثرهای کتاب «لبخند طنزآمیز» در قالب‌های مقاله، گفتگو، داستان کوتاه و حکایت نوشته شده‌اند و بنا بر گفته مولف، محتوای آنها سیاسی و اجتماعی نیست و بلکه درباره انسان و انسانیت نوشته شده است.همچنین در این اثر، خنداندن مخاطب محور نیست، بلکه به تعمق واداشتن خواننده هدف اصلی نویسنده است.
کنگره :
‫PIR7962‭‬ ‭/م7232‫‬‮‭ل2 1390
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
2298072
شابک :
978-600-175--131-8
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2045-4
صفحات کتاب :
110

کتاب های مشابه لبخند غیر مجاز