امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 1 رای
الکترونیکی (صوت و متن):
0.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
مجموعه سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون موضوع دانشجویان است.
صفحات کتاب :
7

کتاب های مشابه پاسدار

با موفقیت اضافه شد
0