امتیاز
5 / 5.0
دریافت آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
از سال های قبل مشروطه تا روزهای سلطنت رضاخان رجال سیاسی که پایشان به فرنگ باز می شد محو زیبایی های ممالک غربی می شدند، مثل میرزا ملکم خان، مؤسس ارمنی اولین فراموش خانه که معتقد بود:

ای عقلای ایران بی جهت خود را فریب ندهید.
در صدد اختراعات تازه نباشید.
تلگراف را همانطور می توان ساخت که فرنگی ساخته است.
این مجلس را همانطور می توان ترتیب داد که فرنگی داده است.
صفحات کتاب :
40
کنگره :
DSR1499‏‫‬‭‏‫‬‭/م9ض4 1394
دیویی :
‭955/0822045
کتابشناسی ملی :
4012657
شابک :
978-600-370-043-7
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه ضربه دوازدهم