امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
ت 500
نظر شما چیست؟
پدرش دردهکده کفاشی کوچکی داشت ، برادرش پویا با او کار می کرد.
او می خواست مانند پدرش کفاش شود .
پرستو کارهای خانه را انجام می داد و هر روز مانند تمام مردم دهکده
از رودخانه ای که درکنار دهکده حاشیه جنگل بود می گذشت ...
بیشتر
صفحات کتاب :
11

کتاب های مشابه قصر عروسکها

با موفقیت اضافه شد
0