امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
خرید چاپی
49,000
10%
ت 44,100
نظر شما چیست؟
«گریز از ایمان و گریز از عمل» عنوان ده جلسه سخنرانی استاد شهید آیت اللّه مطهری است که در سال 1353 هجری شمسی در مسجد جلیلی و مسجد ابوالفضل تهران (هرکدام پنج جلسه) ایراد شده است و البته فقط هفت جلسه از ده جلسه مذکور در دست است که تنظیم شده آن، کتاب موجود را تشکیل می دهد.

نوار صوتی چهار جلسه از این هفت جلسه موجود نیست و تنظیم آن بر روی متنی که در همان زمان از نوار پیاده شده و در اختیار استاد شهید قرار گرفته انجام شده است. لذا در این چهار جلسه (یعنی جلسات اول، دوم، سوم و ششم) اگر نارسایی در مطلب احساس می شد، امکان مراجعه به نوار وجود نداشت؛ همچنان که نوار صوتی سه جلسه دیگر نیز از کیفیت خوبی برخوردار نبود. از این جهت تنظیم و تدوین مطالب این کتاب خالی از دشواری نبوده است.

استاد شهید در این مباحث به مسئله ایمان و عمل از نگاه جدیدی پرداخته اند و گریزگاه ها از ایمان را که بیشتر در دنیای اروپا مطرح بوده و گریزگاه ها از عمل را که بیشتر در جهان اسلام مطرح بوده است ذکر و تشریح کرده اند که حاوی مطالب نغز و بدیع فراوان است و گر چه تاریخ این مباحث به سال 1353 باز می گردد ولی گویی برای امروز ما بیان شده است و سبک بیان و محتوای آن به گونه ای است که به تعبیر امام خمینی(ره) برای عارف و عامی سودمند و فرحزاست.
صفحات کتاب :
176
کنگره :
BP225‏‫‬‭/م6گ4 1394
دیویی :
‏‫‭297/464
کتابشناسی ملی :
4035548
شابک :
‭978-600-7747-06-3
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه گریز از ایمان و گریز از عمل

با موفقیت اضافه شد
0