خرید و دانلود کتاب سینمای نوین ایران

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
حقیقت این است که مسئله مدیریت سینما موضوعی است بس سهل و ممتنع. از یک سو برخی آن را بسی سهل می گیرند و با باورهای ساده و سطحی تلاش می کنند به عنوان مدیر سینمای کشور با سینماگران در تعامل باشند.

از سویی دیگر برخی دیگر مدیریت سینمای کشور را موضوعی ممتنع می دانند و شیوه کارکرد و ذهنیت شان بر این اساس بر مداری بسته شکل می گیرد.
صفحات کتاب :
96
کنگره :
‏‫‬‭PN1993/5‭‬ ‭ /‮الف‬9‏‫‬‭‭ف44 1389‬
دیویی :
‭791/430955
کتابشناسی ملی :
1756573
شابک :
9789642433827
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه سینمای نوین ایران

با موفقیت اضافه شد
0