امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 22,000
خرید چاپی
80,000
10%
ت 72,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب روش برداشت از قرآن

کتاب روش برداشت از قرآن نوشته ع‍ل‍ی‌ ص‍ف‍ای‍ی‌ح‍ای‍ری توسط انتشارات لیله القدر منتشر شده است. هر کسی برای استفاده از قرآن راهی در پیش گرفته و از آن برداشتی دارد و برای این برداشت هم دلیلی ساخته و دستاویزی گرفته. ناچار تمام این گفته های مختلف و تمام این برداشت های گوناگون نمی توانند مقصود قرآن باشند، چون حقیقت ها با هم اختلافی ندارند و ناچار بهره برداری از قرآن به این گونه نمی تواند باشد و هر کس نمی تواند در آن، این گونه آزاد و رها، رفت و آمد کند، چون حقیقت دستاویز باطل ها نمی گردد.

به دنبال این حقیقت ها و این واقعیت ها، ناگزیریم که برای برداشت ها، حدودی بگذاریم و برداشت ها را محدود کنیم. در این هنگام است که با این اشکال و تناقض روبرو می شویم که مگر قرآن، کتاب مردم و زبان مردم و برای تدبر و بررسی مردم نیست؟! و مگر قرآن کتاب صداقت نیست؟! در کتاب روش برداشت از قرآن سعی شده تا با ارائه نمونه هایی از طرح سوال، راه برداشت از قرآن مشخص شود.

در کتاب روش برداشت از قرآن، ابتدا توضیحی از کلمه های تفسیر و ترجمه و روح و نور و ظهر و بطن و تاویل و تنزیل داده شده و حدود هر یک مشخص گردیده، سپس برای رسیدن به تفسیر و روح و نور قرآن، از راه ها و اصولی سخن رفته است. اصولاً مطالعه ی هر کتاب، مادام که با طرح سؤال ها همراه نباشد بهره نمی دهد و خواننده به سادگی از جواب ها و اشاره ها و نکته ها می گذرد و آنها را نمی یابد و در خونش نمی نشیند. شنیده ایم که از قرآن نمی توان به تنهایی بهره گرفت و نمی توان با آن راه رفت.

پس کتاب روش برداشت از قرآن چگونه کتاب مردم است؟ چگونه کتاب تدبر است؟ چگونه به زبان مردم است که نمی فهمندش و در زیر بارش خمیده می شوند تا از خیرش می گذرند؟ و این نه فقط فریادی از گلویی که فریاد نسل ماست، نسلی که به قرآن رو آورده اما راه را نمی داند، گرفتار تناقض است و راه حلی می جوید.

در کتاب روش برداشت از قرآن و کتاب تطهیر با جاری قرآن با نمونه هایی از طرح سؤال، راه برداشت از قرآن مشخص می شود و توضیحاتی از کلمه های تفسیر و ترجمه و روح و نور و تأویل و تنزیل داده شده و برای رسیدن به آنها از راه ها و اصولی سخن رفته است.

دیویی :
297/15
کتابشناسی ملی :
2360482
شابک :
‭978-964-93098-9-7
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
54
کنگره :
‫‬‭BP65/3‫‬‭/ب94ر9 1390

کتاب های مشابه روش برداشت از قرآن