کتاب کارآفرینی به شیوه دکتر میر عماد الدین فریور pdf

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,900
نظر شما چیست؟
وجود افراد کارآفرین در جامعه محدود به قشر خاصی از افراد با ویژگی¬های روانی و ذهنی منحصر به فرد نیست. بلکه همه باید به نوعی در جامعه کارآفرین باشند و چنانچه در محدوده عمل خود به لایه¬های کلان ملی دست یابند، قطعاً پیشتاز خواهند بود. بر این اساس هر کس در جامعه در عرصه خاصی می¬تواند از این ویژگی بهره¬مند شود، به شرط اینکه اساس برنامه¬ریزی¬های آموزشی و تعلیم و تربیت ملی بر این پایه استوار باشدکه نیروی انسانی کارآفرین به جامعه تحویل دهد.
شناسایی ویژگی¬های کارآفرینان بزرگ یک کشور و معرفی الگوهای نقش که آنان در زندگی شغلی و شخصی خود¬ به کار برده اند تا به قله¬های موفقیت دست یابند می¬تواند سایر افراد جامعه را که آرزوهای بزرگ در سر می¬پرورانند و تنها به دنبال¬ راه حل¬ها می¬گردند، هدایت نماید.
صفحات کتاب :
147
کنگره :
‫‭HB615‫‭/ی2ک17 1389
دیویی :
‫‭338/040955
کتابشناسی ملی :
2107406
شابک :
978-600-5322-30-9
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه کارآفرینی به شیوه دکتر میر عماد الدین فریور