کتاب بررسی (چاپی و pdf)

آزادی، طبقات اجتماعی، حکومت اسلامی و ...

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 17,000
خرید چاپی
65,000
15%
ت 55,250
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب بررسی

کتاب بررسی، به بررسی و تحلیلی از فلسفه مارکسیسم می پردازد و به ریشه های عاطفی و زمینه های عمومیش نظر دارد و از طرز برخورد و بحث درباره مسایل فلسفی (در قلمرو طبیعت و تاریخ) و مسایل سیاسی (حکومت اسلامی، آزادی، انقلاب و اصلاح) و مسایل اجتماعی (طبقات، زن، برابری و حجاب) و مسایل اقتصادی (ملک داری، سرمایه داری، مالکیت و کار) سخن گفته است و در سه فصل: دیدگاه ها، زمینه ها و برخوردها تنظیم گشته است. 

صفحات کتاب :
119
کنگره :
‏‫‬‭‬‭‬‭BP8‏‫‬‭‭/ص‌67ب‌4
دیویی :
‏‫‬‭‬‭‬‭297/02
کتابشناسی ملی :
‭م‌83-40893
شابک :
9789647803304
سال نشر :
1383

کتاب های مشابه بررسی