خرید و دانلود کتاب میان رودان باستان در سپیده دم تمدن

تحول در چشم انداز شکل گیری شهر

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
اواخر سال1390 هنگامی که برای مطالعه اولیه جهت پیشنهاد طرح پژوهشی "جایگاه زنان در تمدن میان رودان" در جست و جوی منابع داخلی و خارجی بودم، متوجه شدم پدیدآورندگان آثار و محققان در این حوزه بیشتر با دیدگاهی انتزاعی به بررسی جنبه های مختلف میان رودان باستان پرداخته اند.

به عبارتی، تجزیه و تحلیل های خود کمتر به عوامل متعدد دخیل در تغییرات تاریخی و تأثیر هریک در دیگری توجه داشته اند بیشتر در سطوح مختلف زمانی و مکانی عهد باستان با یک رویکرد تخصصی چون باستان شناسی، اسطوره شناسی، تاریخ و ... دقیق شده اند. این روش موجب شده است...
صفحات کتاب :
323
کنگره :
‏‫‬‮‭HT۱۱۴‏‫‭/‮الف‬۷م۹ ۱۳۹۶‬‬
دیویی :
‏‫‭۳۰۷/۷۶۰۹۳۵‬‬
کتابشناسی ملی :
4774506
شابک :
‏‫‭978-964-426-931-8‬‬
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه میان رودان باستان در سپیده دم تمدن

با موفقیت اضافه شد
0