خرید و دانلود کتاب برنامه ریزی و مدیریت مناطق کلان شهری

با تاکید بر مدیریت یکپارچه حریم منطقه کلان شهری تهران

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 45,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب برنامه ریزی و مدیریت مناطق کلان شهری

کتاب برنامه ریزی و مدیریت مناطق کلان شهری به قلم دکتر رحیم سرور عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات و مدیر گروه تخصصی جغرافیا و اکوتوریسم این واحد و توسط انتشارات سروش منتشر شده است.

توجه به مسائل شهرسازی و مدیریت شهری جزو اولویت‌های تحقیقاتی و اجرایی کشور محسوب می‌شود. امروزه قریب به 40 میلیون نفر از جمعیت کشور ساکن 18 کلان‌شهر و پهنه حریم آن هستند و برنامه‌ریزی و توسعه ملی به نحوه مدیریت و برنامه ریزی این جمعیت و پهنه پیرامونی آن گره خورده است.

این در شرایطی است که مناطق کلان‌شهری از جمله منطقه کلان‌شهری تهران در نظام برنامه ریزی آمایشی هنوز جایگاه بایسته خود را پیدا نکرده است.

کتاب برنامه ریزی و مدیریت مناطق کلان شهری، با هدف تعیین الگوهای مدیریت یکپارچه توسعه مناطق کلان‌شهری کشور با محوریت منطقه کلان‌شهری تهران تهیه شده است.

بخشی از متن کتاب برنامه ریزی و مدیریت مناطق کلان شهری

برای بسیاری از مفاهیم حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری واژگان یک دست و جهان شمولی وجود ندارد، به نحوی که در هر کشوری به تناسب سازوکارهای جغرافیایی، فرهنگی، برنامه ای، اقتصادی و سیاسی از انواع واژه ها برای بیان پدیدههای شهری و منطقه ای استفاده می شود.

نظیر آنچه که برای به اصطلاح حریم، شهر، مفاهیم شهربنیاد، کلان شهرها و نظایر آن در کتب و و اسناد آورده شده و تلاشهای زیادی هم برای گونه شناسی، دسته بندی و تفکیک اشتراک ها و افتراق های آنها صورت گرفته است که باز هنوز اشتراک معنایی و ذهنی یکسانی نزد متخصصان این حوزه ها دیده نمی شود.

کنگره :
‫‬‭HT147‭‬
دیویی :
‫‬‭307/76095512222‬
کتابشناسی ملی :
8654040
شابک :
978-964-12-1905-7
سال نشر :
1400
صفحات کتاب :
670

کتاب های مشابه برنامه ریزی و مدیریت مناطق کلان شهری

با موفقیت اضافه شد
0