امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,200
نظر شما چیست؟
میزان شیوع سرطان پستان در کشورهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در کشورهایی مانند امریکا این بیماری، شایع ترین نوع سرطان در زنان می باشد و پس از سرطان ریه، دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است.

در سال های اخیر با توجه به تشخیص سرطان در مراحل اولیه و نیز پیشرفت روش های درمانی، میزان مرگ ناشی از این بیماری رو به کاهش است.

در کشور ما ایران در سال های اخیر مطالعات متعددی در زمینه سرطان پستان انجام شده که نشان می دهد شیوع این بیماری در ایران کمتر از کشورهای غربی است ولی با توجه به اینکه سرطان پستان در زنان ایرانی در سنین پایین تری مشاهده می شود و اغلب سرطان های پستان در زنان جوان تر، سیر سریعتر و عاقبت وخیم تری دارند، لذا ضروری است که در کشور ما نیز سرطان پستان همانند کشورهای غربی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با تشخیص زودتر و انجام درمان مناسب از نتایج نامطلوب جسمانی، روانی و اجتماعی در نزد این بیماران جلوگیری گردد.
صفحات کتاب :
154
کنگره :
RC۲۸۰ /پ۵‏‫‬‭آ۸۲ ۱۳۹۶
دیویی :
۶۱۶/۹۹۴۴۹
کتابشناسی ملی :
۴۹۰۵۱۰۶
شابک :
978-600-369-066-0‬‬
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه آموزه های سرطان پستان