نظر شما چیست؟
سرطان های دستگاه تناسلی زنان در دو دهه اخیر از نظر یافته های جدید مولوکولار و اتیولوژیک تغییرات زیاد و قابل توجه را نسبت به آنچه که به شکل کلاسیک مورد بحث قرار می گرفت، به خود اختصاص داده است.

در این کتاب که سرطان دهانه رحم (سرویکس) مورد بحث قرار گرفته، از ذخائر علمی اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده شده، گرچه سعی گردیده اصول مباحث و مطالب علمی و عملی جدید در خصوص اتیولوژی و اپیدمیولوژی - پاتولوژی - Imaging - مرحله بندی تومورهای بدخیم این ناحیه - جایگاه انواع درمان های انکولوژیک (جراحی و غیر جراحی سرطان) و بحث در مورد نتایج درمان های مورد نظر با توجه به پیش آگهی و طول عمر و کیفیت زندگی همراه با بیماران پس از اتمام این درمان ها و بالاخره آنچه که امروزه بنام طب تسکینی و مهارتی (Palliative care) شناخته شده، توضیح داده شوند.

امید است خواننده محترم بتواند با مطالعه این مجموعه مطالب علمی در خصوص سرطان های دهانه رحم، علاوه بر افزایش غنای علمی خود، مقادیر زیاد از مطالب و مباحث مورد سوال قدیم را درباره این نوع سرطان جوابگو باشد.
صفحات کتاب :
135
کنگره :
RC۲۸۰‭ /ر۳‏‫‬‭س۴۶ ۱۳۹۶
دیویی :
۶۱۶/۹۹۴۶۶
کتابشناسی ملی :
۴۹۶۶۴۸۴
شابک :
978-600-369-074-5
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه سرطان سرویکس