امتیاز
5 / 5.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
چارلز داهیگ در کتاب صوتی قدرت عادت ها نحوه ایجاد عادت ها و چگونگی تغییر عادت ها را به ما آموزش می دهد.

چارلز داهیگ در این کتاب صوتی می گوید:

«اگر طرز کار عادت رو به مردم یاد بدهیم، ابزاری را بهشان می دهیم تا زندگیشان را تغییر بدهند و شاید هم دنیا را تغییر بدهند.»

حلقه ی عادت عملکرد هر عادت را شرح می دهد و هر عادت از سه بخش تشکیل شده است:

1- وعده: همان وعده ای که عامل اقدام می شود و چاشنی آن رفتار است.
2- روند: که به صورت اتوماتیک طی می شود.
3- پاداش: تک تک عادت های ما، لذت نهایی دارند که همان پاداش ماست. شاید خودمان از وجودش آگاه نباشیم، ولی آن پاداش لذت بخش هست که باعث ماندگاری عادت می شود.

با درک حلقه عادت ها می توانیم انگیزه های اولیه و پاداش های نهایی یک عادت را شناسایی کنیم و تغییرشان بدهیم. اگر به مردم یاد بدهیم که عادت های خودشان را بفهمند و درکی از این میل ها و لذت ها داشته باشند، نه تنها یادشان دادیم یک عادتشان را عوض کنند، بلکه یادشان دادیم که الگوهای زندگی شان را درک کنند.

چارلز داهیگ (Charles Duhigg)، به خاطر نوشته هایش در زمینه های کسب و کار برنده جایزه پولیتزر نیویورک تایمز شده است. کتاب قدرت عادت ها از آثار معروف داهیگ است.

کتاب های مشابه قدرت عادت ها