امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 35,000
خرید چاپی
180,000
15%
ت 153,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب آموزه های تربیتی آیات قرآن کریم با تاکید بر سیره پیامبران

کتاب آموزه های تربیتی آیات قرآن کریم با تاکید بر سیره پیامبران؛ در 3 بخش تنظیم شده است.

در بخش اول با عنوان «مفهوم شناسی تربیت قرآنی» به کلیات، مفهوم شناسی و عناصر تشکیل دهنده تربیت قرآنی پرداخته شده است. در بخش دوم با عنوان «مبانی تربیت قرآنی»، ابعاد مختلف مادی، روحانی و نیز ویژگی های وجودی انسان آمده است. سرانجام در بخش سوم کتاب با عنوان «مولفه های تربیت قرآنی در سیره پیامبران»، ابتدا اصطلاحاتی نظیر «سیره» و «تفسیر» را تعریف و تبیین و سپس سیره تربیتی هر یک از پیامبران اولوالعزم توضیح داده شده است. همچنین در پایان هر بخش، پرسش ها و ایده هایی برای تحقیق بیشتر خوانندگان محترم مطرح شده است.

شابک :
978-964-304-851-8
سال نشر :
1400
صفحات کتاب :
359
کنگره :
‫‬‬‭‬‭BP103/3‫‭
دیویی :
‫‬‭‬‭297/4837‬
کتابشناسی ملی :
7605733

کتاب های مشابه آموزه های تربیتی آیات قرآن کریم با تاکید بر سیره پیامبران