امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,900

نظر دیگران درباره توفان سرخ

نظر شما چیست؟
هرچند این کتاب فقط 60 صفحه دارد و می توان گفت کتاب کم حجمی است اما از آنجا که نویسنده اش یکی از افراد ارتش دشمن بوده و فتح خرمشهر را شرح داده است، کتاب مهمی محسوب می شود.
خاطرات عبدالعظیم الشکرچی، وقایعی از جنگ در بین سال های 1360 تا 1361 را در بر می گیرد و او با ذکر حوادث و وقایعی از آزادسازی خرمشهر به دست رزمندگان ایرانی و اظهار عجز صدام در این خصوص، به توصیف روحیه نیروهای دو سوی نبردهای اطراف خرمشهر می پردازد.

عبدالعظیم الشکرچی در نبردها و عملیات مختلفی شرکت داشته و در این کتاب به عملیاتی اشاره کرده که نسبت به کم و کیف و زوایای مختلف آن وقوف کامل داشته است. در «توفان سرخ» با این سرهنگ عراقی همراه می شویم و او وقایع عملیات رمضان، حمله عراق به ایران و غافلگیری آن ها توسط رزمندگان ایرانی و استفاده عراق از سلاح های شیمیایی را بیان می کند.

او همچنین از اعزام تیپ تحت فرماندهی اش و رویارویی با عملیات برق آسای ایران هم می گوید. در پایان می رسد به فرار او و پناهنده شدنش در ایران.

الشکرچی در «توفان سرخ» فتح خرمشهر را معجزه دانسته و در ادامه پیرامون اعدام تعدادی از فرماندهان و معاونان آنان به خاطر عقب نشینی از خرمشهر، رفتن بین مردم بصره و غارت اموال مردم توسط نظامیان عراقی، مجروحیت و بازجویی خود و انجام عملیات رمضان توسط نیروهای ایرانی به موارد متعددی اشاره می کند. غالب خاطرات این فرمانده عراقی درباره برنامه ریزی و مراحل عملیات های مختلف رمضان و مسلم بن عقیل (ع) است.

او در این کتاب، استراتژی موفق و تاکتیک دقیق و برنامه ریزی مرحله به مرحله ایرانی ها را می ستاید و روحیه قوی ایرانی ها در سنگرهای نبرد مایه تعجب او می شود. الشکرچی همچنین از روحیه ضعیف سربازان و فرماندهان عراقی از شکست ها و عقب نشینی های پی در پی سخن گفته است.
صفحات کتاب :
64
کنگره :
DSR1621/5/ش8آ3 1390
دیویی :
955/0842092
کتابشناسی ملی :
2727112
شابک :
978-964-506-319-9
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه توفان سرخ

با موفقیت اضافه شد
0