خرید و دانلود کتاب روان شناسی اجتماعی رفتار حزبی

مطالعه موردی یونان

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,600
نظر شما چیست؟
"روانشناسی اجتماعی و رفتار حزبی" با عنوان اصلی (A social psychology of party behavior) نوشته آنا تریاندا فیلیدو (Anna Triandafillidou) برای اولین بار در سال 1387 توسط انتشارات مرندیز منتشر شده است.

کتاب فوق دارای دو فصل است که فصل نخست آن به تحلیل رفتار حزبی با استفاده از تحلیل مقالات روزنامه ها می پردازد که داده های این مطالعه شامل انواع مقالات، تصاویر یا تبلیغات سیاسی است که براساس فرآیند کدگذاری نوع داده های استخراج شده در چندین موضوع دسته بندی شده است.

فصل دوم آن نیز درباره تحلیل تعامل میان احزاب رقیب است. این فصل در صدد است تا به آزمون فرضیات استراتژی تأثیرگذاری و مقاومت اتخاذ شده به وسیله ی یک حزب نسبت به حزب دیگر بپردازد.
صفحات کتاب :
112
کنگره :
JF2051‏‫‬‭‬‭/ت4ر9 1387
دیویی :
324/2019
کتابشناسی ملی :
1199104
شابک :
978-964-9921-54-9
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه روان شناسی اجتماعی رفتار حزبی

با موفقیت اضافه شد
0