خرید و دانلود کتاب سیره تربیتی پیامبران؛ حضرت آدم علیه السلام

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 55,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب سیره تربیتی پیامبران؛ حضرت آدم علیه السلام

سیرهٔ تربیتی قرآن کریم، بیان مفاهیم با مصادیق و الگوهای عینی است؛ ازاین رو، در قرآن کریم بیش از ۲۲۰۰ آیه دربارۀ انبیای الهی آمده است که در دعوت و هدایتگری، بر اصلی واحد و حرکتی مستمر تکیه دارند و هر نبی، تصدیق کننده انبیای سابق و بشارت دهنده به انبیای بعدی تا نبیّ خاتم صلی الله علیه و آله است؛ بلکه از ابتدا بشارت به نهایت را هم دارند.

در این نگاه، انبیا علیهم السلام حکمِ انسانی واحد دارند که زندگی چندهزارساله دارد و با مراتب کمالیِ امت ها، ظهورات و جلوه های کمالیِ اوامر الهی را آشکار می کند و رسول اعظم الهی صلی الله علیه و آله و اوصیای گرامی ایشان علیهم السلام ظهور تام و میزان و شاهد تمام انبیا و امت هایشان هستند. انبیا علیهم السلام در اوج نقطۀ کمالیشان، هرکدام ظهوری از ظهورات انسان کامل محمدی صلی الله علیه و آله بوده و همۀ آنها با هم در اوج کمالاتشان، انگشت اشاره و آیه ای برای شناخت خداوند متعال و نیز اشاره ای به جلوۀ تمام و خلیفۀ مطلق او هستند.

شناخت انبیا و اوصیای الهی در طول تاریخِ معنوی بشر، که توسط خداوند در قرآن کریم معرفی شده اند، مقدمه ای برای شناخت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله و اوصیای ایشان علیهم السلام است. هرچه د ر این معرفت جامع تر و عمیق تر شویم، به معرفت جلوهٔ اتمّ خلیفةاللهی نزدیکتر می شویم.

سال نشر :
1401
صفحات کتاب :
240
کنگره :
BP۸۸/۱
دیویی :
۲۹۷/۱۵۶
کتابشناسی ملی :
8880196
شابک :
978-600-441-464-7

کتاب های مشابه سیره تربیتی پیامبران؛ حضرت آدم علیه السلام

با موفقیت اضافه شد
0