خرید و دانلود کتاب تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
میلاد میوه یان در کتاب تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران، با نگاهی گذرا به قانون مجازات جدید در قالب پژوهشی به ابعاد جزئی این مسئله پرداخته است.

قانون مهم ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانون گذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود در انتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان، وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شده که این کتاب به آن پرداخته است.

عمده ترین مساله پژوهش حاضر این است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می کند؟ آیا به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی، قانون مجازات اسلامی جدید می تواند به عنوان تحولی در کاهش خشونت، جرم و جنایت در جامعه نیز تأثیرگذار باشد؟

در بخشی از کتاب تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران درباره ی مجازات سلب آزادی می خوانیم:

منظور از مجازات سالب آزاری، مجازات حبس می باشد. حبس به معنیای مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مقتل است. زندان تاریختچه بسیار دردناک و غم انگیزی در دنیا دارد. بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها، هر دو به زندان افتاده اند. به همین دلیل زندان همیشه کانونی برای بهترین درس های سازندگی و یا بدترین بدآموزی ها بوده است. در قوانین کیفری اسلام، ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاری ها وحمایت جامعه در مقابل شرارت افراد از طرق دیگری استفاده شده، ولی به حکم ضرورت، عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است. بدین معنی که کیفر اصلی در اسلام حد است و تعزیر عقوبت ثانوی برای بزهکاران و گناهکاران محسوب می شود و آن در صورتی است که حدی تعیین نشده باشد تا بمورد اجراء گذارده شود. اگر چه زندان در اسلام یک عقوبتی ثانوی است و مدت زندان بستگی به نظر حاکم دادگاه دارد که با توجه به جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن و تنبیه و تادیب مجرم، میزان و مدت آن را تعیین می کند، ولی امروزه طبق قانون مجازات اسلامی، زندان از کیفر اصلی محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حداقل و حداکثر توسط قانونگذار پیشبینی شده است.
صفحات کتاب :
121
کنگره :
‏‫‭KMH3794 1396ف
دیویی :
‏‫‬‮‭345/55‬
کتابشناسی ملی :
4708570
شابک :
978-600-8796-27-5
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران

با موفقیت اضافه شد
0