امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟

مجموعه پرسش های عامیانه حقوقی 

حاوی 38 سوال و پاسخ عامیانه در خصوص مسائل حقوقی است که شما را با مفاهیم و معلومات کاملی در این حوزه آشنا می کند. این کتاب به وسیله ی ارائه ی پرسش و جواب در مورد موضوعاتی مانند انتقال سرقفلی، نحوه اخذ سند مالکیت ساختمان ها و اراضی فاقد سند رسمی و ... به تحلیل جنبه های گوناگون آن ها می پردازد تا شما بتوانید آشنایی بالاتری با مسائل حقوقی داشته باشید.

در بخشی از کتاب مجموعه پرسش های عامیانه حقوقی می خوانیم

سوال شماره 3: آیا می دانید اموال غیرقابل توقیف (مستثنیات دین) کدامند؟ پاسخ: مستثنیات دین اموالی هستند که برای زندگی فرد یا یک خانواده ضرورت دارد که قانون آن ها را مشخص کرده است. مثل اتومبیلی (تاکسی) که بدهکار به وسیله آن درآمد خانواده خود را کسب می کند و به جز آن درآمد دیگری ندارد. مستند به ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه، از جمله مسکن مورد نیاز محکوم علیه و خانواده وی، وسیله نقلیه ی مناسب، اثاثیه مورد نیاز و آذوقه کتب و وسایل ابزار کار، قابلیت اجرای حکم ندارد. همچنین در بعضی از موارد، اموالی که مالکیت محکوم علیه نسبت به آن ها محرز نیست و هیچ دلیلی بر ید مالکانه ی وی وجود ندارد، قابلیت توقیف ندارد. اجرای احکام حقوقی توسط دادورز اجراء که اکنون در دفتر شعبه صادر کننده ی رأی بدوی به ریاست مدیر دفتر دادگاه مستقر است صورت می گیرد. این در حالی است که اجرای احکام کیفری در دادسرایی که شکایت در آن جا مطرح و منجر به صدور کیفرخواست شده است، انجام می پذیرد.

کنگره :
‏‫‬‭KMH3800‏‫‬‭/ب2م3 1397
دیویی :
‏‫‭345/55
کتابشناسی ملی :
5551871
شابک :
‫‫‬‭978-622-6538-08-4
سال نشر :
1397
صفحات کتاب :
134

کتاب های مشابه مجموعه پرسش های عامیانه حقوقی

با موفقیت اضافه شد
0