امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
500
نظر شما چیست؟
صبح تا شب به این فکر می کند که چطوری از این شلوغی که برای خودش دست وپا کرده بگریزد، اما... «اما»ها هجوم می آورند که پس با اجاره خانه و خرج زندگی چه کند؟ ناچار است صبح تا شب کار کند تا شرمنده صاحبخانه نشود و دم به دم از بانک تلفن نکنند که بابت جفت وجور کردن قسط های وام هایش برود؛ یا قسط های عقب افتاده را بدهد یا بهانه بیاورد. مگر چه خریده؟ یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشویی که با جهیزیه همسرش وارد خانه شد و بعد از سال ها و بارها تعمیر دیگر باید عوض می شد.

کتاب های مشابه مرد