خرید کتاب بشنو از نی

مروری بر دعای ابو حمزه ثمالی

امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 4 رای
چاپی:
0.0
چاپی:
0.0
خرید چاپی
56,000
10%
ت 50,400

نظر دیگران درباره بشنو از نی

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب بشنو از نی

در کتاب بشنو از نی، با ارائه تحلیلی از دعا، مروری بر دعای ابو حمزه ثمالی است و آن را در دوازده فراز: توجه، حیرت و تنهایی، امن، حمد، قصد، اقرار، اعتذار، طلب، خستگی در راه، ایمان، توحید و خواسته ها، توضیح و تفسیر می نماید.

آن ها که هستی و زندگیشان را در رفتن ها دیده اند و ماندن را گندیدن و پوسیدن، این ها در این جریان و در این حرکت با مانع ها و درگیری ها رو به رو می شوند. مانع ها و درگیری هایی که در همه جا خانه گرفته اند.

در درون آن ها در خانه آن ها، در محل و شهر و جامعه و در تمام جبهه ها. این درگیری مستمر، ناچار بحران ها و التهاب ها و اضطراب ها و زمزمه هایی به وجود می آورند و روح ها هر چند به قدرت کوه ها هم که باشند، با چنین زمزمه هایی همراه خواهند شد.

در برابر این اضطراب ها و زلزله ها که یک عامل طبیعی هستند می توان چند گونه برخورد کرد:

این چیزها می تواند آدمی را بشکنند و هرز کنند و می توانند او را آماده سازند و به قدرت و توانایی بیشتر برسانند.در این حرکت و درگیری و در کنار تحول ها و تغیرهای مستمر: آن ها که لرزیده اند و زیر و رو شده اند، ناچار به ثابت و حق، به الله نزدیک می شوند و این اوست که آن ها را به ثبات و امن رهنمون می سازد. سرچشمه اصلی این قطره های امن و امان دو چیز است: یکی قرآن و دیگری پیوند و دعا.


بیشتر
صفحات کتاب :
50
کنگره :
‫‬‭BP268/0422‫‭‭/ص‌7 1382
دیویی :
297/774
کتابشناسی ملی :
729265
شابک :
978-964-7803-01-4
سال نشر :
1382

کتاب های مشابه بشنو از نی

با موفقیت اضافه شد
0