کتاب چاپی جریان شناسی فکری ایران معاصر (چاپ قدیم)

تامین کننده: کتابرسان
توضیحات : چاپ قدیم
توضیحات درباره کتاب

معرفی کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر

کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر به یکی از مهم ترین و پرجنجال ترین مباحث علمی معاصر پرداخته و جریان های روحانیت سنتی، مکتب تفکیک، سنت گرایی، تجددستیزی سنتی، تجددستیزی فلسفی، فرهنگستان علوم اسلامی و روشنفکری را تبیین و تحلیل کرده است.

جریان اصیل اسلامی در کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر با عنوان عقلانیت اسلامی، معرفی و مؤلفه های آن بیان شده است. نقدها و بیان آسیب های جریان های پیشگفته، نه به قصد عیب جویی که برای تحقق فضای گفت و گوی و آزاد اندیشی و کشف جریان اصیل اسلامی بوده است.

گزیده کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر

جریان، عبارت است از تشکل، جمعیت و گروه اجتماعی معینی که علاوه بر مبانی فکری، از نوعی رفتار ویژه اجتماعی برخوردار است. بنابراین، اندیشه نظام مند یک شخصیت علمی که به صورت تشکل اجتماعی ظاهر نشده ، جریان نامیده نمی شود. پس اجتماعی بودن و داشتن جمعیت یک تشکل از ویژگیهای مهم  یک جریان اجتماعی به شمار می آید. اندیشه مشخص، رفتار معین و مرتبط با آن اندیشه ، ویژگی های دیگر جریان های اجتماعی است.

مشخصات کتاب
دیویی :
955/084044
کتابشناسی ملی :
4126403
شابک :
‫‬‭‬‭‬‭978-964-531-971-5
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
404
کنگره :
‏‫‬‭DSR1586‏‫‬‭/خ5ج4 1394
نظرات درباره کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر
شما اولین نفری باشید که درباره این کتاب نظر می دهید.