امتیاز
5 / 4.3
خرید صوتی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,000
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 18,200

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«... هر شش ماه یک بار، لباس می دادند. سهمیه نیمه دوم سال 1367 را تحویل گرفتیم و سرگرم تعویض لباس ها با هم شدیم، کوچک یا بزرگ، بزرگ یا کوچک. گاهی کار مبادله به آسایشگاه های دیگر هم می کشید. بعضی لباس مناسب خود را پس از گشت زدن در کل اردوگاه می یافتند صد البته که این گرفتاری موجب شوخی و خنده هم بود: مبارک باشد. نپوش بگذار برای عید! ان شاءالله سال های سال اینجا باشی و هر شش ماه یک بار لباس نو بگیری! ان شاءالله نو بماند.

ای کاش خانوادگی اسیر شده بودی! نامه بده، فامیل هایم بیایند. کار که نمی کنی، غذا هم مهیاست. ماهی سه تومان هم که می گیری و شش ماه یک بار، یک دست لباس هم که داری، مرگ می خواهی، برو قبرستان...»
دیویی :
‫‭955/08443092
کتابشناسی ملی :
1760700
شابک :
978-964-506-177-5
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-1799-7
صفحات کتاب :
126
کنگره :
‫DSR1629‭‬ ‭/م423آ3 1387

کتاب های مشابه زندگی در مه