امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
صوتی:
0.0
خرید صوتی
ت 3,000
نظر شما چیست؟

پذیرفتن تغییرات

در این دوره کوتاه، نویسنده و مشاور تجاری تاد دوت توضیح میدهد که چگونه میتوانید قدرت تغییر و مزایای آن را با اجتناب از عکس العمل های سریع، تقویت یک رفتار مثبت و توسعه یک برنامه 30 روزه برای تغییر، مهار کنید.

بیشتر

کتاب های مشابه پذیرفتن تغییرات

با موفقیت اضافه شد
0