امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
با اینکه خدا صفات زیادی دارد - از قبیل رحمت، حکمت، قدرت، خالقیّت، علم و... - چرا تنها عدل از اصول دین شمرده شده است؟
پاسخ: این انتخاب، هم ریشه تاریخی دارد و هم‏ریشه سیاسی.
ریشه تاریخی آن به قرون اولیه اسلام بر می‏گردد. آن گاه که گروه کوچکی از مسلمانان - فرقه اشعری - عادل بودن خدا را لازم نمی‏دانستند و می‏گفتند: هر کاری که خدا خواست و انجام داد همان درست است، گرچه از نظر عقل از کارهایی باشد که مسلّماً قبیح و زشت و ستم محسوب شود! مثلاً می‏گفتند: اگر خداوند امیرمؤمنان علی‏علیه السلام را به دوزخ و قاتل او - ابن ملجم - را به بهشت ببرد مانعی ندارد. ولی ما این منطق را نمی‏پذیریم و طبق منطق عقل و آیات قرآن می‏گوییم تمام کارهای خدا حکیمانه است و هرگز کاری که ظلم و قبیح باشد از او سر نمی‏زند...
صفحات کتاب :
136
کنگره :
‫‬‭BP217/4‫‬‭/ق4ع4 1300ی
دیویی :
‫‬‭297/42
کتابشناسی ملی :
1532392

کتاب های مشابه عدل