امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 9 رای
الکترونیکی (صوت و متن):
0.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
ت 3,000
نظر شما چیست؟
حکایت های مدیریتی 4 شامل داستان های تمثیلی در زمینه مدیریت است که آموزه های مدیریتی را در قالب داستان های کوتاه بیان می کند. هر داستان دارای شرح و تحلیلی است که مقصود هر داستان و کاربرد های مدیریتی آن را برای مخاطب روشن می سازد. همگامی صوت و متن در این مجموعه جذابیت و کاربری آن را چند برابر نموده است.
بیشتر

کتاب های مشابه حکایات مدیریتی 4

با موفقیت اضافه شد
0