امتیاز
5 / 0.0
مشاهده نمونه
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
37,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

کتاب سیمای آفتاب به همت احمد پور ترکمانی جمع آوری و در نشر معارف تهیه و به چاپ رسیده است. کتاب سیمای آفتاب به اخلاق و منش امام خمینی در برخورد با مسائل مختلف و روابطشان با خانواده و دوستان و اطرافیانشان می‌پردازد.

معرفی کتاب سیمای آفتاب

کتاب سیمای آفتاب به همت احمد پور ترکمانی جمع آوری و در نشر معارف تهیه و به چاپ رسیده است. کتاب سیمای آفتاب به اخلاق و منش امام خمینی در برخورد با مسائل مختلف و روابطشان با خانواده و دوستان و اطرافیانشان می‌پردازد.

این کتاب در چهار فصل: امام از نگاه نزدیکان و بستگان، و از نگاه اعضاء بیت و دفتر، و از نگاه تیم پزشکی، و از نگاه شاگردان و همراهان، تقسیم بندی شده است. در هر بخش، به بیان خاطرات و دیدگاه ها و نظرات امام پرداخته شده است.

برشی از متن کتاب سیمای آفتاب

حضرت امام هیچ گاه در امر درمان خود کوچکترین حرکتی که نمایانگر عدم اعتماد ایشان به پزشکان داخل باشد اظهار نکردند و همیشه از عملکرد اطبا اظهار رضایت و تشکر می فرمودند. این امر را در جریان قبل از بیماری خود به مناسبتی با دیدی گله آمیز و تاسف آمیز بیان فرمودند که:«هنوز عده ای بیگانه از خود، برای معالجه معمولی خود ترجیح می دهند به خارج از کشور مسافرت نمایند».

در جریان بیماری امام علیرغمآنکه عده معدودی از مسئولان و حتی بعضی از پزشکان قصد داشتند ایشان را جهت معاینه و معالجه به خارج از کشور اعزام کنند یا پزشکان خارجی را برای معالجه به داخل دعوت نمایند، امام با این امر موافقت نداشتند و معتقد بودند که :«هرآنچه در توان پزشکان داخلی بوده انجام داده اند و همین امر برای من کفایت می کند».

فهرست کتاب

این کتاب در چهار فصل به زیور تبع آراسته شده است.

فصل اول: امام از نگاه نزدیکان و بستگان
فصل دوم: امام از نگاه اعضای بیت و دفتر
فصل سوم: امام از نگاه اعضای تیم پزشکی
فصل چهارم: امام از نگاه شاگردان و همراهان

دانلود کتاب سیمای آفتاب

نسخه الکترونیک این کتاب را در نرم افزار فراکتاب دانلود نمایید یا به صورت آنلاین مطالعه کنید.

صفحات کتاب :
272
کنگره :
DSR1576‏‫‭/‮الف‬26س9 1393
دیویی :
955/0842
کتابشناسی ملی :
م‌78-26122
شابک :
978-964-531-128-3
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه سیمای آفتاب