خرید کتاب درباره ارتباطات

ارتباطات و تجلی آن در ادبیات و شعر فارسی

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
40,000
10%
ت 36,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب درباره ارتباطات

کتاب درباره ارتباطات، در ابتدا به توضیح دایره ارتباطات انسان در 5 الگو که شامل (ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خود، ارتباط انسان با جهان هستی و طبیعت، ارتباط انسان با سایرین، ارتباط با اشیا و لوازم) است، می پردازد و سپس جایگاه هرکدام را در ادبیات و شعر فارسی به نمایش می گذارد. انتهای کتاب هم اشاره ای به ارتباطات متعالی، عالی ترین نوع ارتباطات و ارتباطات از دیدگاه قرآن در قالب شعر و ادبیات دارد.

گزیده کتاب درباره ارتباطات

ارتباط انسان با خدا از طریق عبادت و طرق مختلف آن و ارتباط انسان با خود از طریق نفس صورت می گیرد. ارتباط انسان با جهان هستی نوع آمیزش او را با طبیعت بیان می کند و ارتباط انسان با همنوع خود از طریق ارتباطات چهره به چهره و میان فردی و گروهی و جمعی اعمال می شود.و ارتباط انسان با وسایل و ابزار و اشیا و فناوری ها از طریق استفاده و یا پرستش و حتی ستایش آن ها بروز می کند. هر نوع فناوری، از آغاز تمدن تا امروز، هم می تواند وسیله باشد و هم هدف. چوب و سنگ، فلزات و ماشین از هر نوع هم می تواند وسایل آسایش باشد و هم تبدیل به بت و بت پرستی شود. گرایش و توقف انسان به هر یک از این ابعاد پنجگانه در زمان و مکان، کیفیت و کمیت ارتباطاتی را نمایان می سازد و بیانگر فرهنگ و نوع زندگی او است. و این خود لزوم امتناع از خود باختن در برابر رفتارهای نغز و شیرین را مطرح می کند.

صفحات کتاب :
88
کنگره :
P90‬‬
دیویی :
302/2‬‬
کتابشناسی ملی :
7327953
شابک :
‫‭978-964-121766-4
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه درباره ارتباطات

با موفقیت اضافه شد
0