امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مجموعه سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون موضوع انتخابات است.
صفحات کتاب :
19
مدت زمان :
77 دقیقه

کتاب های مشابه انتخابات