امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
تابلو را برمی دارم و می روم سمت ساعت، چشم را که از روی دیوار برمی دارم تمام سنگینی های دنیا جمع می شوند در دستم، تابلو را جای ساعت می گذارم و می روم روی تخت می نشینم. باطری ساعت را بر می دارم، گوش هایم آرام می گیرند،چشم را می گذارم زیر تخت ، نگاه غضبناک و خیره ای که آزارم می دادخاموش می شود، هوای اتاق سبک تر می شود، چراغ خواب را خاموش می کنم، همین که نفس عمیقی می کشم صدای اذان سرم را می چرخاندسمت پنجره، نفسم را آرام آرام رها می کنم ونور مهتاب را دنبال می کنم...
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
39
کنگره :
‫PIR8262‭‬ ‭/و48465‫‬‮‭پ2 1391
دیویی :
‫‮‭‭8‮فا‬3/62‬
کتابشناسی ملی :
3097419
شابک :
978-600-93267-5-4

کتاب های مشابه پازل خیرو شر