امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مجموعه «گفته ها و ناگفته ها» در مورد رضاخان و جانشینش از زبان مرحوم توکلی را بیست و اندی سال قبل تهیه و تدوین نمودم که بعداً به حلیه طبع آراسته گردد اما متاسفانه بعلت تغییر محل سکنی مفقود شد و دیگر هرچه جست و جو نمودم اثری از آن بدست نیامد. اخیراً ضمن گفت و گو با ناشر محترم کتاب هایم آقای مهدی صدیقی مدیر انتشارات کتابدار توس از من خواسته شد هر مقدار از آن را در حافظه و خاطر دارم بازنویسی نمایم تا منتشر شود. و اینک با قبول این مسئولیت آنچه را که از آنها در ذهن خود دارم بر صفحه کاغذ قلمی می نمایم تا احیاناً مورد استفاده علاقمندان و شاید پژوهشگران تاریخ پهلوی قرار گیرد...
صفحات کتاب :
28

کتاب های مشابه گفته ها و ناگفته ها