کتاب از وحدت تا جدایی (چاپی و pdf)

در نقد و بررسی اندیشه های دکتر سروش

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000
خرید چاپی
45,000
15%
ت 38,250
نظر شما چیست؟
در روز وحدت حوزه و دانشگاه، سال 1371 آقای دکتر سروش در دانشگاه اصفهان سخنانی ایراد کردند که بعد از آن تنش هایی را ایجاد کرد. به همین مناسبت نقدی بر سخنان و مبانی اندیشه های آقای سروش توسط مرحوم استاد تنظیم شد. اکنون آن تنش ها فرو نشسته، اما این مبانی همچنان پابرجا مانده است. به همین جهت این نوشته به همراه دو نقد دیگر از نقدهای استاد بر مقالات سروش در مجله کیان، تنظیم گردیده. از این مجموعه نوشته پلورالیسم دینی از آقای سروش نمی باشد و به جهت اشتراک در مبانی در این مجموعه گردآوری شده است.
صفحات کتاب :
23
کنگره :
‫‬‮‭BP233/7‭‬ /س4‫‬‭ص7
دیویی :
‫‬‮‭297/999
کتابشناسی ملی :
739469
شابک :
978-964-7803-27-4

کتاب های مشابه از وحدت تا جدایی