نظر شما چیست؟
میراث خورشید، گرمای عشق و نور وجود است به هر آنکه در مسیر نور می باشد.
و بهترین میراث خداوند، هدیه ی صفاتش بود بر خلایق و نسیم حیات و نور وجودش هر آنکه را نزدیکتر بود بیشتر نوازش نمود.
گنجینه های خداوند بر روی زمین همان هایی هستند که هر آنچه در علمش دانسته بر آن ها ارزانی داشته به طوری که آئینه ی تمام نمایش گشته اند.
و آنان که گفتارشان فراتر از هر بلاغتی است و کردارشان بلیغ تر از هر گفتار، نگاه هر لحظه شان بهشت را برای تو ترسیم می کند و لبخندشان دریای مهربانی را تعریف و هیبتشان کوه ها را زمین گیر.
در زمانه ای که معجزه هایش فقط راه رفتن روی آب و خواندن افکار عوام است، کسانی هستند که در سایه ی آرامش گمنامیشان، زمین آرام می چرخد و به یمن شور و تلاطم عشقشان دریا موج زنان می خروشد.
شابک :
978-600-93253-3-7
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
152
کنگره :
‫‬‮‭BP36‫‬‮‭/ک16م9 1391
دیویی :
‫‬‮‭297/95
کتابشناسی ملی :
3002309

کتاب های مشابه میراث خورشید