امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
این کتاب مجموعه ای از حکایات تاریخی از دوران عباسی است که از منابع اهل سنت استخراج شده است.
... منصور، مقداری پول به زیاد بن عبدالله داد و او را فرمان داد که آن را بین اشخاص زمین گیر (قواعد)، نابینا و ایتام تقسیم کند. ابوزیاد تمیمی نزد زیاد آمد و گفت: خدا تو را عافیت دهد نام مرا بین زمین گیران بنویس. زیاد گفت: وای بر تو نمی دانی قواعد، زنان پیری هستند که علاقه به شوهر ندارند. گفت: مرا بین کوران بنویس. گفت: آری چون خدا در قرآن کوری قلب را هم کوری نامیده است. فَاِنَّهَا لا تَعمَی الاَبصَارُ وَ لَکِن تَعمَی القُلُوبُ الَّتی فِی الصُّدُورِ، و اسم او را بین کوران نوشت. ابوزیاد گفت: پسر مرا هم جز ایتام بنویس، زیاد گفت درست است، کسی که تو پدرش باشی یتیم است.
صفحات کتاب :
72

کتاب های مشابه حکایات تاریخی از دوران عباسی