امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,550
نظر شما چیست؟
« درخت توت پیر» مجموعه داستانی است نوشته نسرین خوش خرام است که چاپ اول آن به تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
به گزارش ستادخبرانتشارات سوره مهراین کتاب مشتمل بر 14 داستان کوتاه است که عنوان «درخت توت پیر» برگرفته از یکی از داستانهای کتاب است . برخی از عناوین این داستانها عبارتند از:« قاب عکس، کلاه های بافتنی، روسری یاسی، چشم های سیاه رویا، چشم روشنی ، درخت توت پیر و ... »
نویسنده در این داستانها سعی کرده با بهره گیری از نثری روان و ساده به بیان مفاهیمی چون عشق، پیری ،‌شهادت ، مسائل روزمره زندگی و... بپردازد . قصه « درخت توت پیر» ماجرای زندگی یک پیرزن و فرزندش و مشکلات مالی آنهاست.
شاید ویژگی بارز این کتاب رئالیسم جاری در تمام سطور آن است که مخاطب را به تماشای ماجراهایی آشنا اما قدیمی می برد ،فضاهایی به دور از زندگی تکنولوژی زده عصر کنونی و زندگی که در سادگی اما سختی پیچیده است.
درقسمتی از « درخت توت پیر» می خوانیم:
« به سختی از زمین بلند شد. بافه موهای حنایی اش را به پشت انداخت و به طرف صندوق خانه رفت.کاسه ای برداشت. از اتاق بیرون رفت. ... میانه لب و زبانش چیزی را زمزمه می کرد و توت جمع می کرد. روی آجرها پر بود از لکه های توت های رسیده و له شده. وقتی کاسه پرشد از جا بلند شد. به طرف شیر آب رفت و توت ها را شست. وارد اتاق که شد، کاسه توت را جلوی توران و کریم روی قالی گذاشت.»
کتابشناسی ملی :
1035231
شابک :
978-964-506-372-4
سال نشر :
1386
شابک دیجیتال :
978-600-03-1908-3
صفحات کتاب :
59
کنگره :
‫PIR8040‭‬ ‭/و523‫‬‭د4 1386
دیویی :
‫‬‭‭8‮فا‬3/62

کتاب های مشابه درخت توت پیر