امتیاز کتاب:
5 / 3.0
از 2 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000

نظر دیگران درباره پاییز آن سال ها

نظر شما چیست؟
باید یادمان باشد مردانی را که گمنام زیستند و گمنام رفتند.
آنان که با اندیشه‌ای والا و روحی بزرگ، تمامی موجودیت خویش را در ایثار و از خودگذشتگی، میان خاکریزهای عشق و خون به جای گذاشتند و به ملکوت شتافتند.
صفحات کتاب :
29
کنگره :
‫‬‮‭PIR8151/ر775‫‭پ‌2 1385‬
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-47038
شابک :
9644771559‬
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه پاییز آن سال ها

با موفقیت اضافه شد
0